VAN BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI ODA YÖNETİMİ SEÇİMLERİ

2020-01-30 11:16:50 224

Degerli meslektaşlarımız;

Veteriner Hekimliği Mesleğinin İçrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere dair 6343 sayılı kanunun 23. Ve Ek-2 maddeleri gereği, oda yönetim kurulumuz 10.08.2018 tarih ve 2018/55 sayılı kararı ile 17 Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündemle 22.09.2018 tarihinde toplanmasına, oda organlarının seçiminin de 23.09.2018 tarihinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının aynı yerde 29.09.2018 tarihinde, aynı gündemle ve oda organlarının seçimlerinin de 30.09.2018 tarihinde yapılması yönünde karar alınmıştır.

Bilgilerinizi rica eder, hayırlı olmasını dileriz.

                                                                       Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası

                                                                                        Yönetim Kurulu

 

KONRE GÜNDEMİ

1.Gün

29.09.2018

Kayıt (09.00-10.00)

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı (10.00)

Oda Başkanı’nın Açılış Konuşması

Divan Heyetinin Seçimi

Gündemin Karara Bağlanması

Konukların Konuşmaları

(Yemek arası)

Çalışma ve Mali Rapor ile Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası

Dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Oda organlarına aday başvurularının kabulü

Dilek ve öneriler

2.gün

30.09.2018

Seçim (09.00-17.00)

Yer: Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Konferans Salonu İskele Caddesi Tuşba/VAN
Duyurular & İlanlar

Bağlı Kliniklerimiz

Formları

Önemli Linkler