E-Reçete

2020-01-30 11:10:31 235

ÖNEMLİ DUYURU

             Sayın Meslektaşlarımız;

                Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayvan hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele etmek, bu alanda gerçekleştirilen uygulamaları kayıt altına alarak istatistiki bir veri tabanı oluşturmak ve gıda güvenliğini temin etmek amacıyla Veteriner Hekim reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi için E-Reçete uygulamasına geçilmesine karar verilmiştir.

               Bu amaçla Bakanlık tüm illerde E-reçete ve TürtkVet sistemi toplantıları düzenlemektedir. Van ili ve Bölgesinde ( Hakkari, Bitlis ve bütün ilçeler)’de bulunan meslektaşlarımıza E-Reçete ve TürkVet eğitim toplantısı 26.12.2017 Salı günü yapılacaktır. Meslektaşlarımızın toplantıya katılımı zorunludur.

Yer: Van Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü toplantı salonu

Tarih: 26.12.2017   

Saat: 09:00

VanVHO YÖNETİM KURULU
Duyurular & İlanlar

Bağlı Kliniklerimiz

Formları

Önemli Linkler